X
חזרה למאמרים

מקרה החודש – מאי 2016

testResultsThumb-91x91צוות מור-מאר
קטגוריות: מאמרים
TestType05

בתמונות הבאות ניתן לראות מוקדים של טרשת נפוצה (MS) בחוט השדרה הצווארי
למחלה סימפטומים רבים ובניגוד להנחה הרווחה – המחלה אינה עניין של 'מבוגרים' בלבד והיא שכיחה מגילאי 25 ומעלה.
בדיקות MRI היו (ועדיין) אחד מהאמצעים היעילים ביותר לגילוי המחלה.